[ nacházíte se ] úvodní stránka >> aktuality

Aktuality

Co zajímavého se kdy v obci dělo? Kde najdete důležité informace potřebné pro komunikaci s obcí? Kdy bude nejbližší obecní akce? Prostě mnoho důležitých i zajímavých informací ze života Obce Bílá.
Vánoční koncert v kostele v Letařovicích
Obecní úřad Bílá, 1.12.2017 0:00 | celá stránka
Srdečně zveme na adventní koncert při svíčkách. V neděli 10.12. od 15h v kostele sv. Jakuba spustí kapela Noel pásmo koled z Čech a Moravy, ale i celé Evropy. Na místě bude pro vás připraven svařák a vyhřívané dečky!
Navrácení zvonu do návesní lípy v Trávníčku
Obecní úřad Bílá, 9.11.2017 0:00 | celá stránka
V květnu 2017 oslavil SDH Trávníček 120 let a při této příležitosti byl na náves vrácen obnovený zvon.Jde o obnovu důležitého památného místa naší obce, k němuž se naši občané dodnes vztahují. I na tento projekt se podařila získat dotace z DF Libereckého kraje ve výši 49.245,- Kč což představuje 50% celkových nákladů projektu. Zbývající polovina nákladů byla hrazena z darů od občanů, firem a z rozpočtu obce Bílá. Všem děkujeme.
Dopravní automobil pro zásahovou jednotku obce Bílá
Obecní úřad Bílá, 9.10.2017 0:00 | celá stránka
V letošním roce se pro zásahovou jednotku obce podařilo pořídit nový dopravní automobil Ford Transit Kombi. Účelem využití je přeprava jednotky při různých zásazích a nebo přeprava osob při živelných pohromách. Financování bylo zajištěno prostřednictvím dotací a vlastních prostředků obce. Pořizovací cena vozidla je ve výši 800.000,- Kč. Dotačně se na akci podílelo ministerstvo vnitra prostřednictvím GŘ HZS ve výši 50% a Krajský úřad LK ve výši 37%. Obec ze svého rozpočtu uhradila zbývající podíl
Posvícení pod starou lípou
Obecní úřad Bílá, 25.9.2017 0:00 | celá stránka
Dovolte nám vás jménem SDH Trávníček a spolku Dubáci pozvat na setkání, které proběhne na návsi v dolením Trávníčku a v klubu hasičů v dolením Trávníčku v sobotu 14. října. Akce navazuje na loňské Posvěcení pod starou lípou, kdy jsme žehnali obnovený výklenek se sv. Janem Nepomuckým a zahájili sbírku na nový zvon. Ten už se díky vám všem podařilo s úspěchem instalovat. Letošní záříjovou novinkou je šindelová stříška, která jej kryje.
Pouť mezi dvěma Jány
Obecní úřad Bílá, 10.5.2017 0:00 | celá stránka
16. — 18. června proběhl již VI. ročník POUTI MEZI DVĚMA JÁNY. V rámci festivalu se uskutečnilo tradiční božítělové procesí, HORAČKY na hnojniku, stejně jako divadla, přednášky či řemeslný jarmark. Festival otevřel v pátek 16. června koncert při svíčkách PÍSNIČKÁŘE JARDY SVOBODY.
Vyhlášení poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok 2017
Obecní úřad Bílá, 7.4.2017 0:00 | celá stránka
Obec Bílá vyhlašuje poskytnutí dotací v oblasti podpory kulturních, sportovních a zájmových aktivit z rozpočtu obce na rok 2017
Obnova památných míst obce Bílá a ošetření skupiny lip V Letařovicích a Trávníčku
Obecní úřad Bílá, 16.2.2017 0:00 | celá stránka
Na základě žádostí a uzavřených smluv o poskytnutí dotací s Libereckým krajem byly v roce 2016 realizovány v rámci oblasti podpory č. 8. Životní prostředí a zemědělství – programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny dva projekty. Obnova památných míst obce Bílá a Ošetření skupiny památných stromů v Letařovicích a Trávníčku.
Okrsková hasičská soutěž ve Vlčetíně.
Obecní úřad Bílá, 25.5.2016 0:00 | celá stránka
V sobotu dne 21. května 2016 proběhla ve Vlčetíně okrsková hasičská soutěž okrsku Bílá. V přílohách se podívejte na fotografie z průběhu soutěže.
Terénní ošetřovatelská péče "VENKOV"
Obecní úřad Bílá, 7.1.2015 0:00 | celá stránka
Jitka RYBÁŘOVÁ registrovaná všeobecná sestra Nabízí služby s cílem umožnit občanům nemocným, občanům tělesně postiženým a seniorům nadále důstojně žít v domácím prostředí. www.topvenkov.cz.
< předchozí | 1 | 2 | další >