Drobečková navigace

Úvod > Obec > Knihovny

Knihovny

První zmínka o založení naší knihovny je v obecní kronice již z roku 1922. Od té doby se její podoba hodně změnila, ale čtenářům slouží do dnes.

Místní knihovny a jejich otevírací doby

Bílá

Adresa:
Bílá čp. 9

 

Místo:
budova kulturního domu

 

Knihovnice:
Klára Bínová

 

Půjčovní den:
čtvrtek, 15.30 až 18.00 hod

 

Telefon:

737 766 646

 

E-mail:
knihovnabila@seznam.cz  

 

Web: http://www.bila.knihovna.cz  

 

Veřejný internet

Vlčetín

Adresa:
Vlčetín čp. 43

 

Místo:
budova víceúčelového zařízení

 

Knihovnice:
Eva Bartošová

 

Půjčovní den:
středa 16.30 - 18.30 hod

 

E-mail:
vlcetinknihovna@seznam.cz

 

Veřejný internet

Petrašovice

Adresa:
Petrašovice čp. 51

 

Místo:
budova bývalé školy

 

Knihovnice:
Jitka Skuzová

 

Půjčovní den:
pátek, 18.00 až 19.30 hod

 

E-mail:
jitkaskuzova@seznam.cz

 

Veřejný internet

Hradčany

Adresa:
Hradčany

 

Místo:
budova hasičské zbrojnice

 

Knihovník:
František Váca

 

Půjčovní den:
úterý, 10.00 až 12.00 a 15.00 až 17.00 hod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník služeb Obecní knihovny v Bílé

Sankční poplatky

Poplatky z prodlení (překročení výpůjční lhůty):

I. upomínka: 10,- Kč
II. upomínka: 10,- Kč
III. upomínka: 20,- Kč
Předsoudní upomínka: 50,- Kč

Ztráta čtenářského průkazu a vystavení duplikátu

poplatek: 10,-Kč

Ztráta knihy a časopisu

poplatek: až trojnásobek původní ceny a příplatek 20,- Kč za knihovnické zpracování

Registrační poplatky

Děti - poplatek: 10,-Kč
Důchodci a studenti - poplatek: 10,-Kč
Dospělí - poplatek: 20,-Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohádka nebo pověst o založení obce Bílá

Na jižním svahu ještědských hor žily v lásce a upřímnosti tři sestry. Když dorostly, zavolala je matka k sobě. Dala každé mateřské požehnání a na krk zavěsila svazek různě zbarvených korálí. Každá barva něco znamenala. Například červená radost, černá smutek. V těch koralích byl obsažen celý život. Jen jedna byla bílá. Ano, byla to pravá bílá perla. Na tuto bílou buďte každá obzvlášť opatrná. Nakázala matka.

 

Bylo to jednou, když stromy kvetly, zem voněla štědrostí a vše se mělo k životu. Prostřední sestra, Libuše, se se svým mládencem zatoulala dlouho do noci. Nešťastnou náhodou se jí všechny korále rozsypaly do trávy. Hledali, všechny našli, jen ta bílá stále chyběla. Libuše naříkala, bědovala, ale marně.

 

Od té doby byla Libuše stále smutná a trápila se.

 

Až jednou měla krásný sen. Časně ráno utíkala na místo kde perlu ztratila. Oči jí radostně zazářily, když místo jedné perly jich našla plnou hrst. Běžela domů a s nadšením vyprávěla o svém nálezu. Na místě ztracené perly byla založena vesnička, která se dodnes jmenuje Bílá.

Bílá - perla Podještědí

80. výročí knihovny v Bílé

První zmínka o založení naší knihovny je v obecní kronice z roku 1922.

 

V evidenci obecní knihovny je stále kniha s pořadovým číslem "1", vydaná roku 1919 a to jsou Raisovy spisy. V této knize je i podpis tehdejšího starosty V. Červy. Kdo v této době půjčoval a kde byly knihy umístěny se nepodařilo zjistit.

 

Další, již podrobnější zpráva je z roku 1928. V obecní knihovně je 258 svazků knih, v každé knize je vylepen výpůjční řád knihovny, který je schválen Okresním osvětovým sborem v Českém Dubě roku 1923. V kronice je též vzor rastru, kam se zapisovaly výpůjčky.

 

V době Československé republiky a za války půjčovala knihy paní M. Tesnerová z Bílé č. 20 - Mizerovi. Za druhé světové války byl ovšem osvětový rozvoj obyvatelstva potlačován. Knihy rozděleny po domech a v tajnosti půjčovány. Některé tituly byly zkonfiskovány, některé se bohužel ztratily.

 

Po válce v roce 1945 byla zvolena knihovní rada, která čítá tři členové. Josef Hartych - řídící učitel, Václav Mizera - rolník z Bílé č. 20, Bohuslav Bláha - rolník z Bílé č. 31. A to je pravděpodobně první zmínka o dlouholetém knihovníkovi. Všechny knihy byly umístěny v domě č. 31 a zde byly pravidelně jednou týdně v neděli půjčovány obyvatelstvu.

 

Roku 1963 je provedena modernizace zdejší školy. Knihy jsou sem přemístěny a je tedy postaráno o další chod obecní knihovny. Zde také sídlí MNV Bílá.

 

V nově postaveném kulturním domě je vyhrazena jedna celá místnost pro knihovnu kam se v roce 1965 stěhuje.

 

V dubnu 1980 dochází ke stěhování kanceláře MNV ze školy do kulturního domu, proto knihovna přichází o prostory a je tudíž zrušena. Knihy jsou umístěny v již nefungující škole. Později byla bývalá místnost knihovny uvolněna, protože kancelář MNV se v roce 1982 přestěhovala do právě dostavěné mateřské školy.

 

MNV Bílá pořídil nové vybavení pro knihovnu za 19 000,- Kč. Zakoupil koberce záclony a nábytek. Na obnově a přestěhování se podílel bývalý knihovník Bohuslav Bláha a s ním jeho vnučka J. Bláhová-Knýřová, která po něm přebírá knihovnu. Od roku 1986 je knihovnicí J. Tvrzníková.

 

V současné době patří knihovna pod správu Obecního úřadu v Bílé, který se stará finančně o její chod. Metodický dohled nad knihovnou má Krajská vědecká knihovna Liberec.

 

Nyní může knihovna nabídnout svým čtenářům ze svého fondu, který čítá 3781 knihovních svazků, čtení jak pro děti tak i pro dospělé. A to nejenom klasické romány, ale i četbu dobrodružnou, historickou, cestopisnou a v neposlední řadě četbu pro milovníky detektivek. Mezi stále a nejvíce půjčované patří ovšem všech devět druhů časopisů, které pro knihovnu objednává a hradí Obecní úřad v Bílé.

 

Po znovuotevření Českodubské knihovny, která poskytuje již i internetové služby, je v současné době zaznamenán menší zájem čtenářů o naše knihy. Musíme doufat, že si lidé opět najdou cestu k naší knihovně, která je tady již osmdesát let a která chce i nadále, navzdory všem technickým vymoženostem, nabízet to pravé potěšení z právě přečtené knihy.

 

V měsíci dubnu chystáme pro širokou veřejnost výstavku dětských knih k Mezinárodnímu dni dětské knihy. Dále si dne 23. dubna připomeneme Světový den knihy a autorského práva. Po celý měsíc budou v prostorách knihovny vystaveny zajímavé exponáty z knihovního fondu od založení knihovny až po současnost.

Dokumenty: