Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Bílá

2. Důvod a způsob založení

Obec Bílá (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

 

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisechObec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.

 

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad Bílá
  Bílá čp. 76
  463 43 pošta Český Dub

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Bílá
  Bílá čp. 76
  463 43 pošta Český Dub

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 482 727 061

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.ou-bila.cz 

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obecní úřad Bílá
  Bílá čp. 76
  463 43 pošta Český Dub

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:


 • info@ou-bila.cz

 • 4.8 Datová schránka

  f98an2b

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 63229574/0600

6. IČ

00262668

7. DIČ

CZ00262668, obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2017.pdf

Výroční zpráva za rok 2018.pdf

Výroční zpráva za rok 2019.pdf

Výroční zpráva za rok 2020.pdf

Výroční zpráva za rok 2021.pdf

Výroční zpráva za rok 2022.pdf

Výroční zpráva za rok 2023 .pdf


Další informace:

Poskytnuté informace:

2018 předmět žádosti 106 král na ÚD.pdf

2018 předmět žádosti 106 Míka.pdf

2019 předmět žádosti 106 Spolek pro.pdf

2021 předmět žádosti 106 Roubínková.pdf

2022 předmět žádosti 106 Sládková.pdf

2022 předmět žádosti 106 Sládek.pdf

2022 předmět žádosti 106 Jíra.pdf

2022 předmět žádosti 106 Košvancová.pdf

2022 předmět žádosti 106 Cerman.pdf

2022 předmět žádosti 106 Klemt.pdf

2022 předmět žádosti 106 Jíra1.pdf

2022 předmět žádosti 106 Košvancová1.pdf

2022 předmět žádosti 106 Cerman1.pdf

 

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: