Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Lesní hospodářství

Lesní hospodářství

Kompletní výměry a specifikace lesů v majetku Obce Bílá rozdělené do jednotlivých katastrálních území. 

Specifikace lesů v majetku Obce Bílá

Katastrální území Bílá

Parcelní číslo Číslo bývalého poz. katastru Číslo porostu  Výměra m2  Název porostu 
130  95/1  854 F  9 464  Pod kulturním domem 
96  854 F  2 668  Pod kulturním domem
97  854 F   543  Pod kulturním domem 
130  854 F   69 495   Pod kulturním domem 
381/3  381/3  850 A  252  U Sobotic 
382  850 A  3 715  U Sobotic 
389/2  383  850 A   176  U Sobotic  
389/1  850 A   216   U Sobotic 
389/2  850 A   18 598  U Sobotic  
465/1  465/1  852 A  3 787  Za kaplí 
465/2  852 A  453  Za kaplí 
466  852 A  230  Za kaplí 
470  467  852 A  349  Za kaplí 
477  468  852 A  16 552  Za kaplí 
Celkem kat.území Bílá  126 498 

Katastrální území Vlčetín

Parcelní číslo Číslo bývalého poz. katastru Číslo porostu  Výměra m2  Název porostu 
312/1  312/1  815 B  2 116  V kyselkách 
384/1  381  817 B  1 949  Vlčetín 
382  817 B  63 053  Vlčetín 
384/1  817 B  51 778  Vlčetín 
384/2  817 B  3 895  Vlčetín 
Celkem kat.území Vlčetín 122 675

Katastrální území Chvalčovice

Parcelní číslo Číslo bývalého poz. katastru Číslo porostu  Výměra m2  Název porostu 
391/1  62  856 C  14 325  Chvalčovice 
113  111  850 H  676  Chvalčovice-Brouska 
113  850 H  2 431 Chvalčovice-Brouska 
Celkem kat.území Chvalčovice 17 432

Katastrální území Hradčany

Parcelní číslo Číslo bývalého poz. katastru Číslo porostu  Výměra m2  Název porostu 
38  38  857 B  2 421  Nad zatáčkou Hradčany 
40/1  40/1  857 B  82  Nad zatáčkou Hradčany 
52/2  52/2  857 D  360  Pod zatáčkou Hradčany 
333  51/1  857 D  1 989  Pod zatáčkou Hradčany 
51/2  857 D  1 500  Pod zatáčkou Hradčany 
51/3  857 D  342  Pod zatáčkou Hradčany 
51/4  857 D  791  Pod zatáčkou Hradčany 
296  289/3  858 C  1 786  Nad Vácou 
598  600  858 B  2 540  K Nádluži 
686  686  867 B  61 528  Trávníček 
1 002  900/3  858 A  824  Pod Samkem Letař 
1 033/6  1 033/3  860 C  1 532  Pod hřbitovem Letař 
1 033/6  860 C  3 133  Pod hřbitovem Letař 
1 033/7  860 C  417  Pod hřbitovem Letař 
1 033/4  1 033/4  860 C  727  Pod hřbitovem Letař 
1 033/5  1 033/5  860 C  1 766  Pod hřbitovem Letař 
888/2  888/2  860 C  5 265  Pod hřbitovem Letař 
1 067/1  1 067/1  860 C, D  235 912  Černý les 
1 068  1 069  860 D  252  Černý les 
1 071  860 D   4 913  Černý les 
1 073  860 D   3 030  Černý les 
1 074  860 D   194  Černý les 
1 251/2  860 D   90  Černý les 
1 068  860 D   54 435  Černý les 
289/11  560/1  857 E  2 202  Trávníček na křiž 
694/3  94/1  867 A  2 327  Trávníček nad chatami 
Celkem kat.území Hradčany 390 358

Katastrální území Petrašovice

Parcelní číslo Číslo bývalého poz. katastru Číslo porostu  Výměra m2  Název porostu 
121/3  121/1  820 C  10 808  Podél cesty na Žďárek 
370/1  369  820 C  5 963  Podél cesty na Žďárek 
370  820 C  9 808  Podél cesty na Žďárek
129/1  129/1  820 C,D  46 462  Bohdánkov 
136/1  820 C,D  41 419  Bohdánkov 
136/2  820 C,D  Bohdánkov 
141  820 C,D  Bohdánkov 
142  820 C,D  1 061  Bohdánkov 
31/1  371/1 xxxx  1 100  Ve vsi 
980/1  589 853 E  10 031  Petrašovice Hůra 
975/1  853 E  5 280  Petrašovice Hůra 
973/2  853 E  746  U Kohoutovic 
974  853 E  496  U Kohoutovic 
975/4  853 E  8 736  U Kohoutovic 
975/5  853 E  6 729  U Kohoutovic 
1 430  952  853 E  77  U Kohoutovic 
1 106/1  1 106/1  854 D  9 533  Milošovo 
545  590  852 C  1 952  Pod Hůrou 
1 231  1231  876 B  3 910  Vesec 
1 232  1232  876 B  101 023  Vesec 
Celkem kat.území Petrašovice 265 134

Celkem výměra lesů v majetku obce Bílá 92,2097 ha

Dokumenty