Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Co zajímavého se kdy v obci dělo? Kde najdete důležité informace potřebné pro komunikaci s obcí? Kdy bude nejbližší obecní akce? Prostě mnoho důležitých i zajímavých informací ze života Obce Bílá.

Novější 1

Varování před podvodnými SMS a e-maily.

Ministerstvo práce a sociálních věcí varuje před podvodnými SMS a e-maily. Více najdete na přiloženém letáku.

Více

Publikováno 16. 11. 2023 16:57

Zakoupení knížky Příběh podještědské obce I. a II. pro sebe nebo svým blízkým

Ponořte se do Příběhu podještědské obce I. a II., nebo věnujte knížku svým blízkým k vánocům. Objednávejte na obecním úřadě, nebo u autora Jana Havelky v Trávníčku. Kontakt: havelka@dubaci.cz nebo 731 722 681.

Více

Publikováno 10. 11. 2023 14:12

IDOL - více možností jak si pořídit jednotlivé i vícedenní jízdné

V přiloženém letáku naleznete informace, týkající se změn v odbavovacím systému IDOL (Integrovaná doprava Libereckého kraje), které budou naplno spuštěny 1. 9. 2023. Více o nových možnostech odbavení naleznete na webových stránkách: www.iidol.cz/idolplus Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na naší zákaznické lince: pondělí – pátek od 7:00 do 15:30 hod. tel.: +420 488 588 788

Více

Publikováno 15. 6. 2023 9:19

Aktuální rozpis cvičení Sokola v KD Bílá

Více

Publikováno 28. 4. 2023 13:21

Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací FVE a opatření požární prevence

Více

Publikováno 26. 4. 2023 11:57

Plánované odstávky v dodávce el.proudu

Více

Publikováno 15. 2. 2023 8:25

Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva.

Informace o vyhlášení nového programu č. 2.8 Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory regionální rozvoj – Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva

Více

Publikováno 1. 12. 2022 8:56

Milostivé léto

Od 1. září byla spuštěna druhá fáze tzv. „milostivého léta“. Jedná se o jedinečnou možnost splatit exekuce bez úroků. Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně nákladným způsobem. Pokud dlužník využije „milostivého léta“, věřitel sice ztrácí dosud nezaplacené příslušenství, bude mu však uhrazen původní dluh, který je často dlouhodobě nevymahatelný.

Více

Publikováno 21. 9. 2022 13:58

Virtuální prohlídka obce Bílá

Obec Bílá si nechala zpracovat virtuální prohlídku obce po jejích jednotlivých částech. Prohlídka je umístěna pod záložkami o obci/další/virtuální prohlídka. Věříme, že se Vám materiál bude líbit.

Více

Publikováno 20. 9. 2022 13:51

Ošetření významné zeleně v obci Bílá

V letošním roce pokračovala obec v ošetřování významných stromů. V tomto roce byly ošetřeny 3 ks a jednalo se o lípy velkolisté na rozcestí u lomu v Hořením Vlčetíně. Toto ošetření bylo realizováno za finanční pomoci dotačního fondu krajského úřadu z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny. Celkové náklady akce byly 48.000,- Kč a z toho dotace činila 24.000,- Kč. Krajskému úřadu touto cestou děkujeme.

Více

Publikováno 19. 9. 2022 14:24

Rekonstrukce a rozšíření VO Bílá a Píska - Luhov

V letošním roce obec pokračovala v poslední etapě rekonstrukce a doplnění VO a to na Bílé u sportovního areálu,rozšíření pro výstavbu nových RD a výměna starých sodíkových lamp za nové úspornější LED lampy vč. doplnění světelných bodů Píska-Luhov. Obec byla úspěšná v žádosti o dotaci u KÚLK z programu obnovy venkova a získala dotaci ve výši 242.500,- Kč. Celkové náklady akce byly 538.668,- Kč. Děkujeme Libereckému kraji za pomoc v této finančně složité době.

Více

Publikováno 1. 7. 2022 9:47

Třídění odpadu v obci Bílá a osvědčení o úspoře emisí za rok 2022

V roce 2022 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 24,5 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 376 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 902 970 tun CO2 ekvivalentu

Více

Publikováno 2. 6. 2022 13:17

Poděkování obci Bílá za podporu Linky bezpečí z.s.

Více

Publikováno 7. 2. 2022 9:12

Slavnost hasičských praporů

V sobotu 16.10.2021 v 10 00 hodin se uskutečnila před libereckou radnicí největší akce dobrovolných hasičů okresu Liberec v tomto roce. Akce pod záštitou primátora města Liberce Jaroslava Zámečníka si kladla za cíl veřejně poděkovat dobrovolným hasičům za nejen stálou připravenost na pomoc při mimořádných událostech (požáry, povodně apod.) ale i za jejich pomoc obcím a společnosti v uplynulém období v boji s covidem.

Více

Publikováno 9. 12. 2021 11:17

Naše malebná obec se může pochlubit novým promo videem!

Více

Publikováno 4. 1. 2021 15:18

Novější 1