Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Co zajímavého se kdy v obci dělo? Kde najdete důležité informace potřebné pro komunikaci s obcí? Kdy bude nejbližší obecní akce? Prostě mnoho důležitých i zajímavých informací ze života Obce Bílá.

Novější 1

Rozšíření sběru tříděných odpadů

Obec Bílá chystá od měsíce května 2019 rozšířit sortiment tříděných odpadů o sběr jedlých olejů. Nádoby budou umístěny zatím na dvou místech a to na Bílé u kult.domu a ve Vlčetíně na parkovišti proti restauraci. Pokud se tato služba osvědčí, a bude zájem i z dalších částí obce, je možné tuto službu rozšířit i tam. Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém letáku.

Více

Publikováno 22. 3. 2019 13:31

Trávnické čumprdění

V sobotu 2. března v poledne se konal již čtvrtý ročník Trávnického čumprdění, tedy masopustního reje v Trávníčku. Pro ilustraci této oblíbené akce přikládáme několik fotografií.

Více

Publikováno 12. 2. 2019 7:48

Nabídka přivýdělku

Firma Ultratech sídlící ve Vlčetíně čp. 85 (bývalý kravín) shání uklizečku. Práce cca na 10h týdně, úklid kancelářských prostor a dílny. Odměna 100,- Kč/h. Je to vhodné pro maminky na MD či aktivní důchodkyni. Volná pracovní doba, lze se domluvit na dnech i na časech, podle oboustranných možností.

Více

Publikováno 11. 2. 2019 10:01

Obnova památných míst Chvalčovice a Hradčany

V roce 2018 pokračovala obec opět v opravách a navracení drobných památek zpět do krajiny. V tomto roce bylo rozhodnuto o dvou památkách které jsou uvedeny v příloze. Jedná se o zhotovení repliky smírčího kříže v Hradčanech a opravu a doplnění Novákova kříže u Chvalčovic. Obě tyto památky byly realizovány za finanční pomoci dotačního fondu krajského úřadu z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny. Celkové náklady akce byly 217.506,- Kč a z toho dotace činila 141.379,- Kč.

Více

Publikováno 7. 1. 2019 11:11

Změny jízdních řádů od 9.12.2018

V příloze najdete výčet změn jízdních řádů na autobusových linkách, platných od neděle 9.prosince 2018. (U linek, které ve výčtu nejsou obsaženy, se jízdní řády oproti stávajícímu stavu nemění.) Nové jízdní řády jednotlivých linek jsou již nahrány na http://portal.idos.cz/ , popř. je lze stáhnout přes http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html

Více

Publikováno 6. 12. 2018 8:46

Rozvrh cvičení v kulturním domě pro sezonu 2018 - 2019

V příloze je uveden podrobný rozvrh cvičení které se koná na sále kulturního domu v Bílé.

Více

Publikováno 21. 11. 2018 11:05

Oprava mostu přes Bystrou

Po několika letech příprav přikročila v letošním roce obec k tolik potřebné opravě mostu přes Bystrou na návsi v Petrašovicích.Celková oprava spočívala v rozebrání starého mostu a opravě mostních opěr, kamenných vtokových a výtokových křídel a výstavbě nové mostní desky. V této souvislosti byl vybudován chodník od hlavní silnice do návsi.Obec byla úspěšná v žádosti o dotaci u KÚLK z programu obnovy venkova a získala dotaci ve výši 300.000,- Kč. Celkové náklady akce byly 1 799.651,- Kč. Děkujeme.

Více

Publikováno 25. 10. 2018 10:28

Replika sochy sv. Jakuba pro Letařovický kostel.

Symbolickým zakončením obnovy fasády kostela sv. Jakuba, která i s přispěním naší obce proběhla v minulých několika letech, se stalo vyhotovení repliky sochy sv. Jakuba Většího, určené do modrého výklenku nad vchodem do kostela. Původní socha odsud návštěvníky vítala již od roku 1734, kdy byla dokončena kostelní věž, ale pro svůj špatný technický stav byla přenesena do interiéru.

Více

Publikováno 26. 9. 2018 9:03

Pořízení nového motorového kalového čerpadla pro zásahovou jednotku obce

Jednotka obce Bílá zabezpečuje velký hasební obvod, ve kterém se nachází mnoho objektů a rodinných domů, které jsou zaplavovány a to hlavně po přívalových a náhlých deštích.Proto požádal velitel jednotky o zakoupení motorového kalového čerpadla které bylo za pomoci dotačního fondu Libereckého kraje pořízeno. Celkový náklad na pořízení je 46.000,- Kč z čehož 50% činila dotace. Za účinnou pomoc patří krajskému úřadu poděkování.

Více

Publikováno 3. 9. 2018 14:31

Zateplení střechy a obvodového zdiva hasičská zbrojnice Bílá

Datum konání: 25. 4. 2018

V roce 2017 byla naplánována akce na zateplení budovy hasičské zbrojnice na Bílé. Z důvodu nedostatku kapacit a špatného počasí v závěru roku byla do konce roku 2017 realizována pouze výměna oken.

Více

Publikováno 15. 5. 2018 14:24

Novější 1