Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Co zajímavého se kdy v obci dělo? Kde najdete důležité informace potřebné pro komunikaci s obcí? Kdy bude nejbližší obecní akce? Prostě mnoho důležitých i zajímavých informací ze života Obce Bílá.

Novější 1

Komunální volby 2018

Blíží se opět volby do zastupitelstev obcí. V přílohách naleznete vše potřebné pro podání kandidátních listin včetně informačního materiálu pro zmocněnce kandidátních stran.

Více

Publikováno 14. 6. 2018 14:51

Formuláře pro podání námitky či připomínky k 1.změně územního plánu obce

Občané a vlastníci nemovitostí na území obce mohou uplatnit nejpozději do 7 dnů (tzn. do 18.6.2018) od veřejného projednání stanoviska k navrženému řešení. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. Pro připomínky nebo námitky je potřeba použít formuláře které jsou přílohami tohoto oznámení.

Více

Publikováno 12. 6. 2018 7:56

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů

Datum konání: 1. 6. 2018 - 31. 8. 2018

Od 1.7.2018 začnou platit změny ve vydávání cestovních pasů a občanských průkazů. V přílohách jsou důležité informace vytvořené Ministerstvem vnitra pro informování občanů. Jedná se o důležité změny.

Více

Publikováno 1. 6. 2018 10:39

Dotace obce Bílá pro rok 2018

Datum konání: 15. 5. 2018

Obec Bílá vyhlašuje program poskytnutí dotací v oblasti podpory kulturních,sportovních a zájmových aktivit z rozpočtu obce pro rok 2018

Více

Publikováno 15. 5. 2018 14:32

Sportovní den pro celou rodinu a taneční zábava

Datum konání: 16. 6. 2018

TJ Sokol Bílá pořádá pro širokou veřejnost SPORTOVNÍ DEN PRO CELOU RODINU v sobotu 16. června 2018 Zahájení ve 14.30 hod. (zápis do 15.30 hod.) Na hřišti TJ Sokol Bílá. Zajištěno bohaté občerstvení. Večer od 21.00 je připravena taneční zábava Pod kaštany. K tanci a poslechu hraje skupina PF Styl.

Více

Publikováno 15. 5. 2018 14:27

Zateplení střechy a obvodového zdiva hasičská zbrojnice Bílá

Datum konání: 25. 4. 2018

V roce 2017 byla naplánována akce na zateplení budovy hasičské zbrojnice na Bílé. Z důvodu nedostatku kapacit a špatného počasí v závěru roku byla do konce roku 2017 realizována pouze výměna oken.

Více

Publikováno 15. 5. 2018 14:24

Letařovické akce na ČT2

Datum konání: 16. 3. 2018

Pravidelné akce které se konají v Letařovicích či v Trávníčku zaznamenala ve svém pořadu Folklorika i Česká televize. Pro zájemce poskytujeme odkaz na tento pořad. http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1102732990-folklorika/217562260800010-rok-na-vsi 

Více

Publikováno 21. 3. 2018 16:51

Informace zdravotnické záchranné služby LK

Datum konání: 23. 2. 2018

Ve spolupráci se ZZS LK budeme pravidelně přinášet novinky a informace o fungování Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

Více

Publikováno 21. 3. 2018 16:50

Zpětný odběr pneumatik – jak to vlastně funguje?

Datum konání: 21. 12. 2017

Pneumatika není komunální odpad a její likvidaci platí občan již v ceně zakoupeného produktu. Proto je žádoucí, aby pneumatika byla co nejkratší cestou vrácena zpět výrobci a nekončila jako odpad na sběrném dvoře či dokonce jako černá skládka. Více v příloze

Více

Publikováno 21. 3. 2018 16:49

Navrácení zvonu do návesní lípy v Trávníčku

Datum konání: 9. 11. 2017

V květnu 2017 oslavil SDH Trávníček 120 let a při této příležitosti byl na náves vrácen obnovený zvon.Jde o obnovu důležitého památného místa naší obce, k němuž se naši občané dodnes vztahují. I na tento projekt se podařila získat dotace z DF Libereckého kraje ve výši 49.

Více

Publikováno 21. 3. 2018 16:47

Novější 1