Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Co zajímavého se kdy v obci dělo? Kde najdete důležité informace potřebné pro komunikaci s obcí? Kdy bude nejbližší obecní akce? Prostě mnoho důležitých i zajímavých informací ze života Obce Bílá.

Novější 1

Čumprdění to je masopust

SDH trávníček a spolek Dubáci srdečně zvou na VII. ročník akce Čumprdění to je masopust které se koná v Trávníčku dne 18. února od 12.00 hodin. Více informací v přiloženém letáku.

Více

Publikováno 31. 1. 2023 11:52

Plánované odstávky vody

Více

Publikováno 6. 1. 2023 10:28

Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva.

Informace o vyhlášení nového programu č. 2.8 Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory regionální rozvoj – Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva

Více

Publikováno 1. 12. 2022 8:56

Vánoční dílnička a rozsvěcení vánočního stromu v Petrašovicích

26. listopadu se konala, dnes již tradiční, vánoční dílnička pro děti s následným rozsvěcením vánočního stromu v Petrašovicích. Děti, za pomoci rodičů, tvořili různé vánoční dekorace včetně ozdob na vánoční strom, který byl po ukončení dílničky ozdoben a slavnostně rozsvícen. Akce se těšila velkému zájmu dětí a všichni si ji velmi užili.

Více

Publikováno 30. 11. 2022 10:00

Datové schránky v roce 2023

Dle nové legislativy bude počátkem roku 2023 pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu povinné mít a využívat pro komunikaci s orgány veřejné moci datovou schránku

Více

Publikováno 21. 10. 2022 12:42

Milostivé léto

Od 1. září byla spuštěna druhá fáze tzv. „milostivého léta“. Jedná se o jedinečnou možnost splatit exekuce bez úroků. Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně nákladným způsobem. Pokud dlužník využije „milostivého léta“, věřitel sice ztrácí dosud nezaplacené příslušenství, bude mu však uhrazen původní dluh, který je často dlouhodobě nevymahatelný.

Více

Publikováno 21. 9. 2022 13:58

Virtuální prohlídka obce Bílá

Obec Bílá si nechala zpracovat virtuální prohlídku obce po jejích jednotlivých částech. Prohlídka je umístěna pod záložkami o obci/další/virtuální prohlídka. Věříme, že se Vám materiál bude líbit.

Více

Publikováno 20. 9. 2022 13:51

Ošetření významné zeleně v obci Bílá

V letošním roce pokračovala obec v ošetřování významných stromů. V tomto roce byly ošetřeny 3 ks a jednalo se o lípy velkolisté na rozcestí u lomu v Hořením Vlčetíně. Toto ošetření bylo realizováno za finanční pomoci dotačního fondu krajského úřadu z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny. Celkové náklady akce byly 48.000,- Kč a z toho dotace činila 24.000,- Kč. Krajskému úřadu touto cestou děkujeme.

Více

Publikováno 19. 9. 2022 14:24

Linka sociální asistence pro občany Ukrajiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Modrou linkou a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Prahy 1 od čtvrtka 18. srpna zřizují call centrum sociální asistence pro uprchlíky z Ukrajiny. Hlavním cílem je poskytnout této skupině lidí informace i podporu. Více v příloze

Více

Publikováno 19. 8. 2022 9:57

Rekonstrukce a rozšíření VO Bílá a Píska - Luhov

V letošním roce obec pokračovala v poslední etapě rekonstrukce a doplnění VO a to na Bílé u sportovního areálu,rozšíření pro výstavbu nových RD a výměna starých sodíkových lamp za nové úspornější LED lampy vč. doplnění světelných bodů Píska-Luhov. Obec byla úspěšná v žádosti o dotaci u KÚLK z programu obnovy venkova a získala dotaci ve výši 242.500,- Kč. Celkové náklady akce byly 538.668,- Kč. Děkujeme Libereckému kraji za pomoc této finančně složité době.

Více

Publikováno 1. 7. 2022 9:47

Třídění odpadu v obci Bílá a osvědčení o úspoře emisí za rok 2021

V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 367 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu.

Více

Publikováno 2. 6. 2022 13:17

Aktuální rozvrh sportovních aktivit Sokol Bílá v tělocvičně kulturního domu

Více

Publikováno 4. 5. 2022 10:19

Plánované odstávky v dodávce el.proudu

Více

Publikováno 24. 3. 2022 13:00

Poděkování obci Bílá za podporu Linky bezpečí z.s.

Více

Publikováno 7. 2. 2022 9:12

Slavnost hasičských praporů

V sobotu 16.10.2021 v 10 00 hodin se uskutečnila před libereckou radnicí největší akce dobrovolných hasičů okresu Liberec v tomto roce. Akce pod záštitou primátora města Liberce Jaroslava Zámečníka si kladla za cíl veřejně poděkovat dobrovolným hasičům za nejen stálou připravenost na pomoc při mimořádných událostech (požáry, povodně apod.) ale i za jejich pomoc obcím a společnosti v uplynulém období v boji s covidem.

Více

Publikováno 9. 12. 2021 11:17

Novější 1