Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Co zajímavého se kdy v obci dělo? Kde najdete důležité informace potřebné pro komunikaci s obcí? Kdy bude nejbližší obecní akce? Prostě mnoho důležitých i zajímavých informací ze života Obce Bílá.

Novější 1

Milostivé léto

Od 1. září byla spuštěna druhá fáze tzv. „milostivého léta“. Jedná se o jedinečnou možnost splatit exekuce bez úroků. Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně nákladným způsobem. Pokud dlužník využije „milostivého léta“, věřitel sice ztrácí dosud nezaplacené příslušenství, bude mu však uhrazen původní dluh, který je často dlouhodobě nevymahatelný.

Více

Publikováno 21. 9. 2022 13:58

Virtuální prohlídka obce Bílá

Obec Bílá si nechala zpracovat virtuální prohlídku obce po jejích jednotlivých částech. Prohlídka je umístěna pod záložkami o obci/další/virtuální prohlídka. Věříme, že se Vám materiál bude líbit.

Více

Publikováno 20. 9. 2022 13:51

Ošetření významné zeleně v obci Bílá

V letošním roce pokračovala obec v ošetřování významných stromů. V tomto roce byly ošetřeny 3 ks a jednalo se o lípy velkolisté na rozcestí u lomu v Hořením Vlčetíně. Toto ošetření bylo realizováno za finanční pomoci dotačního fondu krajského úřadu z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny. Celkové náklady akce byly 48.000,- Kč a z toho dotace činila 24.000,- Kč. Krajskému úřadu touto cestou děkujeme.

Více

Publikováno 19. 9. 2022 14:24

Posvícení pod starou lípou

SDH Trávníček a Spolek Dubáci vás zvou na VI. ročník akce Posvícení pod starou lípou které se koná dne 8. října 2022 na návsi a u hasičárny v Trávníčku.

Více

Publikováno 31. 8. 2022 13:11

Rekapitulace volebního období 2018 - 2022

Zde jsou uvedené hlavní akce které se v průběhu tohoto volebního období podařilo realizovat včetně finančních nákladů a vyčíslení zpětně získaných dotací za jednotlivé roky.

Více

Publikováno 24. 8. 2022 14:03

Linka sociální asistence pro občany Ukrajiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Modrou linkou a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Prahy 1 od čtvrtka 18. srpna zřizují call centrum sociální asistence pro uprchlíky z Ukrajiny. Hlavním cílem je poskytnout této skupině lidí informace i podporu. Více v příloze

Více

Publikováno 19. 8. 2022 9:57

Rekonstrukce a rozšíření VO Bílá a Píska - Luhov

V letošním roce obec pokračovala v poslední etapě rekonstrukce a doplnění VO a to na Bílé u sportovního areálu,rozšíření pro výstavbu nových RD a výměna starých sodíkových lamp za nové úspornější LED lampy vč. doplnění světelných bodů Píska-Luhov. Obec byla úspěšná v žádosti o dotaci u KÚLK z programu obnovy venkova a získala dotaci ve výši 242.500,- Kč. Celkové náklady akce byly 538.668,- Kč. Děkujeme Libereckému kraji za pomoc této finančně složité době.

Více

Publikováno 1. 7. 2022 9:47

Třídění odpadu v obci Bílá a osvědčení o úspoře emisí za rok 2021

V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 367 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu.

Více

Publikováno 2. 6. 2022 13:17

Vojan Č. Dub zahájil předprodej vstupenek na říjnové Podještědské divadelní slavnosti

Divadelní společnost Vojan a T. J. Sokol Proseč pod Ještědem připravují jedenáctý ročník podzimních Podještědských divadelních slavností. Program nabídne zábavnou hudební show, pohádku pro děti a dlouho očekávanou premiéru bombové akční komedie.

Více

Publikováno 19. 5. 2022 13:19

Aktuální rozvrh sportovních aktivit Sokol Bílá v tělocvičně kulturního domu

Více

Publikováno 4. 5. 2022 10:19

Plánované odstávky v dodávce el.proudu

Více

Publikováno 24. 3. 2022 13:00

Poděkování obci Bílá za podporu Linky bezpečí z.s.

Více

Publikováno 7. 2. 2022 9:12

Plánované odstávky vody

Více

Publikováno 11. 1. 2022 11:31

Slavnost hasičských praporů

V sobotu 16.10.2021 v 10 00 hodin se uskutečnila před libereckou radnicí největší akce dobrovolných hasičů okresu Liberec v tomto roce. Akce pod záštitou primátora města Liberce Jaroslava Zámečníka si kladla za cíl veřejně poděkovat dobrovolným hasičům za nejen stálou připravenost na pomoc při mimořádných událostech (požáry, povodně apod.) ale i za jejich pomoc obcím a společnosti v uplynulém období v boji s covidem.

Více

Publikováno 9. 12. 2021 11:17

Rekonstrukce a doplnění VO Kohoutovice-Vesec a Letařovice

I v letošním roce obec pokračovala v rekonstrukci a doplnění VO a to v Kohoutovicích-Vesci a v Letařovicích.Tato akce opět spočívala ve výměně starých sodíkových lamp za nové úspornější LED lampy vč. doplnění světelných bodů dle potřeby.Obec byla úspěšná v žádosti o dotaci u KÚLK z programu obnovy venkova a získala dotaci ve výši 195.500,- Kč.Celkové náklady akce byly 391.000,- Kč.Děkujeme Libereckému kraji za finanční pomoc i v této poměrně složité době kdy je nedostatek finančních prostředků.

Více

Publikováno 22. 9. 2021 8:40

Novější 1