Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Co zajímavého se kdy v obci dělo? Kde najdete důležité informace potřebné pro komunikaci s obcí? Kdy bude nejbližší obecní akce? Prostě mnoho důležitých i zajímavých informací ze života Obce Bílá.

Novější 1

Vzory formulářů pro komunální volby 2022

Více

Publikováno 17. 6. 2022 13:38

Sokolská akce 25.6.2022

Sokol Bílá pořádá na hřišti Sokola dne 25.6.2022 Dětský den od 14h.-soutěže pro děti i rodiče, malování na obličej, překvapení a cenu pro každé dítě. Občerstvení zajištěno. Večer od 21h.- zábava. Hraje českodubská kapela VIBRACE. Občerstvení zajištěno.Při nepřízni počasí obě akce v KD Bílá.

Více

Publikováno 17. 6. 2022 12:51

Tisková zpráva ze sněmu hnutí Starostové pro Liberecký kraj

Starostové vyzývají vládu: „Začněte okamžitě a důrazně řešit přímé i nepřímé dopady cen energií a pohonných hmot!“

Více

Publikováno 15. 6. 2022 9:16

Třídění odpadu v obci Bílá a osvědčení o úspoře emisí za rok 2021

V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 367 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu.

Více

Publikováno 2. 6. 2022 13:17

Vojan Č. Dub zahájil předprodej vstupenek na říjnové Podještědské divadelní slavnosti

Divadelní společnost Vojan a T. J. Sokol Proseč pod Ještědem připravují jedenáctý ročník podzimních Podještědských divadelních slavností. Program nabídne zábavnou hudební show, pohádku pro děti a dlouho očekávanou premiéru bombové akční komedie.

Více

Publikováno 19. 5. 2022 13:19

Aktuální rozvrh sportovních aktivit Sokol Bílá v tělocvičně kulturního domu

Více

Publikováno 4. 5. 2022 10:19

Spolek Dubáci - chystané akce Letařovice a Trávníček

V přílohách naleznete podrobné informace o chystaných akcích pro letní období. Jedná se o pouť mezi dvěma Jány v Letařovicích, Roztočte to s Beranem a Beranovy hody v Trávníčku.

Více

Publikováno 22. 4. 2022 8:21

Dotační fond Libereckého kraje - Dodatečná instalace akumulační nádoby u domácích kotlů

Vyhlášení nového programu č. 2.8 Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory regionální rozvoj – Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Více

Publikováno 30. 3. 2022 14:28

Plánované odstávky v dodávce el.proudu

Více

Publikováno 24. 3. 2022 13:00

Upozornění pro živnostníky

Živnostenský úřad vyzývá všechny podnikatele, kterým byl vydán před 1.7.2008 barevný živnostenský list a nebyl po té nahrazen Výpisem ze živnostenského rejstříku, aby se dostavili na přepážkové pracoviště Nového Magistrátu, nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec, k projednání a jejich podnikání a uvedení do souladu se současným zněním zákona, případně k podání žádosti o zrušení živnostenského oprávnění. Žádost o zrušení oprávnění lze zaslat i písemně na adresu Magistrátu Liberec.

Více

Publikováno 22. 2. 2022 12:38

Poděkování obci Bílá za podporu Linky bezpečí z.s.

Více

Publikováno 7. 2. 2022 9:12

Africký mor prasat

Situace ohledně nákazy africkým morem prasat se opět zhoršila. Nákaza se přiblížila k hranicím ČR na vzdálenost menší než 10 km. V přiložených letácích jsou informace o možné hrozbě s návodem na opatření.

Více

Publikováno 2. 2. 2022 7:57

Plánované odstávky vody v částech obce

Více

Publikováno 11. 1. 2022 11:31

Slavnost hasičských praporů

V sobotu 16.10.2021 v 10 00 hodin se uskutečnila před libereckou radnicí největší akce dobrovolných hasičů okresu Liberec v tomto roce. Akce pod záštitou primátora města Liberce Jaroslava Zámečníka si kladla za cíl veřejně poděkovat dobrovolným hasičům za nejen stálou připravenost na pomoc při mimořádných událostech (požáry, povodně apod.) ale i za jejich pomoc obcím a společnosti v uplynulém období v boji s covidem.

Více

Publikováno 9. 12. 2021 11:17

Kotlíkové dotace pro programové období 2021 – 2027.

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o probíhajících jednáních s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) o nových podmínkách kotlíkových dotací pro programové období 2021–2027. MŽP pověří administrací kotlíkových dotací krajské úřady, které budou poskytovat dotace na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP). Výměnu kotlů pro ostatní domácnosti spravuje Státní fond Životního prostředí v programu Nová zelená úsporám. Více informací v přílohách

Více

Publikováno 3. 12. 2021 10:54

Novější 1