Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Co zajímavého se kdy v obci dělo? Kde najdete důležité informace potřebné pro komunikaci s obcí? Kdy bude nejbližší obecní akce? Prostě mnoho důležitých i zajímavých informací ze života Obce Bílá.

Novější 1

Beranovy hody v Trávníčku

Zveme všechny na Beranovy hody v Trávníčku č.14 již tuto sobotu od 11h. Horačky, místní pivo, dobré jídlo, divadlo pro děti, výstava a řemesla. Více v příloze.

Více

Publikováno 16. 7. 2024 8:16

Třídění odpadu v obci Bílá a osvědčení o úspoře emisí za rok 2023

V roce 2023 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 26,5 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 426 tisíc domácností.

Více

Publikováno 14. 6. 2024 18:55

Ceník pronájmů obecních prostor

Zastupitelstvo obce schválilo ceník, ve kterém se dozvíte za kolik si můžete pronajmout určité obecní prostory na oslavu, firemní večírek apod.

Více

Publikováno 27. 3. 2024 15:04

Dotace na akci Tepelné čerpadlo v budově OU Bílá

Obci Bílá se za přispění finančních prostředků s fondu OPŽP podařilo realizovat akci s názvem Tepelné čerpadlo v budově OU Bílá. Tímto Obec Bílá děkuje za poskytnuté finanční prostředky.

Více

Publikováno 11. 3. 2024 11:32

Příležitost pro všechny

Zkuste se podívat, jak získat dílčí kvalifikaci.

Více

Publikováno 1. 12. 2023 9:39

Varování před podvodnými SMS a e-maily.

Ministerstvo práce a sociálních věcí varuje před podvodnými SMS a e-maily. Více najdete na přiloženém letáku.

Více

Publikováno 16. 11. 2023 16:57

Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva.

Informace o vyhlášení nového programu č. 2.8 Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory regionální rozvoj – Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva

Více

Publikováno 1. 12. 2022 8:56

Obnova památných míst obce Bílá - Oprava křížku v Kohoutovicích

V letošním roce bylo pokračováno v obnově památných míst na území obce.Tentokrát byl zrestaurován křížek u Kohoutovic. Bylo provedeno rozebrání křížku,revitalizace základů,očištění kamene,doplnění chybějících částí,povrchová úprava,opětovné osazení litinového kříže s kristem. Obec byla úspěšná v žádosti o dotaci u KÚLK z programu Podpora ochrany přírody a krajiny a získala dotaci ve výši 84.000,- Kč.Celkové náklady akce byly 169.512,- Kč.Děkujeme Libereckému kraji za pomoc v této složité době.

Více

Publikováno 19. 12. 2023 10:01

Zakoupení knížky Příběh podještědské obce I. a II. pro sebe nebo svým blízkým

Ponořte se do Příběhu podještědské obce I. a II., nebo věnujte knížku svým blízkým k vánocům. Objednávejte na obecním úřadě, nebo u autora Jana Havelky v Trávníčku. Kontakt: havelka@dubaci.cz nebo 731 722 681.

Více

Publikováno 10. 11. 2023 14:12

IDOL - více možností jak si pořídit jednotlivé i vícedenní jízdné

V přiloženém letáku naleznete informace, týkající se změn v odbavovacím systému IDOL (Integrovaná doprava Libereckého kraje), které budou naplno spuštěny 1. 9. 2023. Více o nových možnostech odbavení naleznete na webových stránkách: www.iidol.cz/idolplus Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na naší zákaznické lince: pondělí – pátek od 7:00 do 15:30 hod. tel.: +420 488 588 788

Více

Publikováno 15. 6. 2023 9:19

Aktuální rozpis cvičení Sokola v KD Bílá

Více

Publikováno 28. 4. 2023 13:21

Virtuální prohlídka obce Bílá

Obec Bílá si nechala zpracovat virtuální prohlídku obce po jejích jednotlivých částech. Prohlídka je umístěna pod záložkami o obci/další/virtuální prohlídka. Věříme, že se Vám materiál bude líbit.

Více

Publikováno 20. 9. 2022 13:51

Ošetření významné zeleně v obci Bílá

V letošním roce pokračovala obec v ošetřování významných stromů. V tomto roce byly ošetřeny 3 ks a jednalo se o lípy velkolisté na rozcestí u lomu v Hořením Vlčetíně. Toto ošetření bylo realizováno za finanční pomoci dotačního fondu krajského úřadu z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny. Celkové náklady akce byly 48.000,- Kč a z toho dotace činila 24.000,- Kč. Krajskému úřadu touto cestou děkujeme.

Více

Publikováno 19. 9. 2022 14:24

Rekonstrukce a rozšíření VO Bílá a Píska - Luhov

V letošním roce obec pokračovala v poslední etapě rekonstrukce a doplnění VO a to na Bílé u sportovního areálu,rozšíření pro výstavbu nových RD a výměna starých sodíkových lamp za nové úspornější LED lampy vč. doplnění světelných bodů Píska-Luhov. Obec byla úspěšná v žádosti o dotaci u KÚLK z programu obnovy venkova a získala dotaci ve výši 242.500,- Kč. Celkové náklady akce byly 538.668,- Kč. Děkujeme Libereckému kraji za pomoc v této finančně složité době.

Více

Publikováno 1. 7. 2022 9:47

Poděkování obci Bílá za podporu Linky bezpečí z.s.

Více

Publikováno 7. 2. 2022 9:12

Novější 1