Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Co zajímavého se kdy v obci dělo? Kde najdete důležité informace potřebné pro komunikaci s obcí? Kdy bude nejbližší obecní akce? Prostě mnoho důležitých i zajímavých informací ze života Obce Bílá.

Novější 1

Dětský den a večerní zábava s kapelou VIBRACE na Bílé

Datum konání: 10. 6. 2023

Více

Publikováno 2. 6. 2023 14:00

Aktuální rozpis cvičení Sokola v KD Bílá

Více

Publikováno 28. 4. 2023 13:21

Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací FVE a opatření požární prevence

Více

Publikováno 26. 4. 2023 11:57

Připravované kulturní akce.

Jedná se o dvě již tradiční akce. Jednou z nich je Roztočte to s Beranem která se bude konat v sobotu 6. května a druhá je Pouť mezi dvěma Jány která se bude konat v pátek a v sobotu 16. a 17. června. Na obě akce jste srdečně zvání.

Více

Publikováno 7. 4. 2023 12:01

Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva.

Informace o vyhlášení nového programu č. 2.8 Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory regionální rozvoj – Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva

Více

Publikováno 1. 12. 2022 8:56

Datové schránky v roce 2023

Dle nové legislativy bude počátkem roku 2023 pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu povinné mít a využívat pro komunikaci s orgány veřejné moci datovou schránku

Více

Publikováno 21. 10. 2022 12:42

Milostivé léto

Od 1. září byla spuštěna druhá fáze tzv. „milostivého léta“. Jedná se o jedinečnou možnost splatit exekuce bez úroků. Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně nákladným způsobem. Pokud dlužník využije „milostivého léta“, věřitel sice ztrácí dosud nezaplacené příslušenství, bude mu však uhrazen původní dluh, který je často dlouhodobě nevymahatelný.

Více

Publikováno 21. 9. 2022 13:58

Virtuální prohlídka obce Bílá

Obec Bílá si nechala zpracovat virtuální prohlídku obce po jejích jednotlivých částech. Prohlídka je umístěna pod záložkami o obci/další/virtuální prohlídka. Věříme, že se Vám materiál bude líbit.

Více

Publikováno 20. 9. 2022 13:51

Ošetření významné zeleně v obci Bílá

V letošním roce pokračovala obec v ošetřování významných stromů. V tomto roce byly ošetřeny 3 ks a jednalo se o lípy velkolisté na rozcestí u lomu v Hořením Vlčetíně. Toto ošetření bylo realizováno za finanční pomoci dotačního fondu krajského úřadu z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny. Celkové náklady akce byly 48.000,- Kč a z toho dotace činila 24.000,- Kč. Krajskému úřadu touto cestou děkujeme.

Více

Publikováno 19. 9. 2022 14:24

Rekonstrukce a rozšíření VO Bílá a Píska - Luhov

V letošním roce obec pokračovala v poslední etapě rekonstrukce a doplnění VO a to na Bílé u sportovního areálu,rozšíření pro výstavbu nových RD a výměna starých sodíkových lamp za nové úspornější LED lampy vč. doplnění světelných bodů Píska-Luhov. Obec byla úspěšná v žádosti o dotaci u KÚLK z programu obnovy venkova a získala dotaci ve výši 242.500,- Kč. Celkové náklady akce byly 538.668,- Kč. Děkujeme Libereckému kraji za pomoc této finančně složité době.

Více

Publikováno 1. 7. 2022 9:47

Třídění odpadu v obci Bílá a osvědčení o úspoře emisí za rok 2021

V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 367 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu.

Více

Publikováno 2. 6. 2022 13:17

Poděkování obci Bílá za podporu Linky bezpečí z.s.

Více

Publikováno 7. 2. 2022 9:12

Slavnost hasičských praporů

V sobotu 16.10.2021 v 10 00 hodin se uskutečnila před libereckou radnicí největší akce dobrovolných hasičů okresu Liberec v tomto roce. Akce pod záštitou primátora města Liberce Jaroslava Zámečníka si kladla za cíl veřejně poděkovat dobrovolným hasičům za nejen stálou připravenost na pomoc při mimořádných událostech (požáry, povodně apod.) ale i za jejich pomoc obcím a společnosti v uplynulém období v boji s covidem.

Více

Publikováno 9. 12. 2021 11:17

Naše malebná obec se může pochlubit novým promo videem!

Více

Publikováno 4. 1. 2021 15:18

Hasiči radí občanům

V této sekci budou uveřejňovány informace a rady Hasičského záchranného sboru v souvislosti s požární ochranou v běžném životě občanů.

Více

Publikováno 10. 1. 2020 9:55

Novější 1