Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Co zajímavého se kdy v obci dělo? Kde najdete důležité informace potřebné pro komunikaci s obcí? Kdy bude nejbližší obecní akce? Prostě mnoho důležitých i zajímavých informací ze života Obce Bílá.

Rekonstrukce a doplnění VO Bílá a Petrašovice

V letošním roce obec provedla rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení na Bílé a v Petrašovicích. Tato akce spočívala ve výměně starých sodíkových lamp za nové úspornější LED lampy vč. doplnění světelných bodů dle potřeby a výměny rozvaděčů. Součástí bylo také doplnění v místech kde doposud VO nebylo. Obec byla úspěšná v žádosti o dotaci u KÚLK z programu obnovy venkova a získala dotaci ve výši 300.000,- Kč. Celkové náklady akce byly 673.319,- Kč.Touto cestou děkujeme za finanční pomoc.

Více

Publikováno 28. 8. 2019 16:14

Prodej palivového dřeva

Obec Bílá nabízí k prodeji palivové dřevo (převážně smrk) za cenu 700,- Kč/m3. Zájemci mohou volat na tel.č. 728 609 102 - p.Jarolímek

Více

Publikováno 23. 8. 2019 8:58

Seniorská obálka

Jedná se o tiskopis, ve kterém si každý senior nebo zdravotně postižený může vyplnit základní informace o svém zdravotním stavu, lécích, které užívá, nebo zaznamenat kontakty na osoby blízké a svého praktického lékaře. Více v přílohách.

Více

Publikováno 11. 7. 2019 12:44

Terénní ošetřovatelská a pečovatelská služba

Nabízí služby s cílem umožnit občanům nemocným,občanům tělesně postiženým a seniorům nadále důstojně žít v domácím prostředí.

Více

Publikováno 16. 4. 2019 8:50

Trávnické čumprdění

V sobotu 2. března v poledne se konal již čtvrtý ročník Trávnického čumprdění, tedy masopustního reje v Trávníčku. Pro ilustraci této oblíbené akce přikládáme několik fotografií.

Více

Publikováno 12. 2. 2019 7:48

Obnova památných míst Chvalčovice a Hradčany

V roce 2018 pokračovala obec opět v opravách a navracení drobných památek zpět do krajiny. V tomto roce bylo rozhodnuto o dvou památkách které jsou uvedeny v příloze. Jedná se o zhotovení repliky smírčího kříže v Hradčanech a opravu a doplnění Novákova kříže u Chvalčovic. Obě tyto památky byly realizovány za finanční pomoci dotačního fondu krajského úřadu z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny. Celkové náklady akce byly 217.506,- Kč a z toho dotace činila 141.379,- Kč.

Více

Publikováno 7. 1. 2019 11:11

Oprava mostu přes Bystrou

Po několika letech příprav přikročila v letošním roce obec k tolik potřebné opravě mostu přes Bystrou na návsi v Petrašovicích.Celková oprava spočívala v rozebrání starého mostu a opravě mostních opěr, kamenných vtokových a výtokových křídel a výstavbě nové mostní desky. V této souvislosti byl vybudován chodník od hlavní silnice do návsi.Obec byla úspěšná v žádosti o dotaci u KÚLK z programu obnovy venkova a získala dotaci ve výši 300.000,- Kč. Celkové náklady akce byly 1 799.651,- Kč. Děkujeme.

Více

Publikováno 25. 10. 2018 10:28

Replika sochy sv. Jakuba pro Letařovický kostel.

Symbolickým zakončením obnovy fasády kostela sv. Jakuba, která i s přispěním naší obce proběhla v minulých několika letech, se stalo vyhotovení repliky sochy sv. Jakuba Většího, určené do modrého výklenku nad vchodem do kostela. Původní socha odsud návštěvníky vítala již od roku 1734, kdy byla dokončena kostelní věž, ale pro svůj špatný technický stav byla přenesena do interiéru.

Více

Publikováno 26. 9. 2018 9:03

Pořízení nového motorového kalového čerpadla pro zásahovou jednotku obce

Jednotka obce Bílá zabezpečuje velký hasební obvod, ve kterém se nachází mnoho objektů a rodinných domů, které jsou zaplavovány a to hlavně po přívalových a náhlých deštích.Proto požádal velitel jednotky o zakoupení motorového kalového čerpadla které bylo za pomoci dotačního fondu Libereckého kraje pořízeno. Celkový náklad na pořízení je 46.000,- Kč z čehož 50% činila dotace. Za účinnou pomoc patří krajskému úřadu poděkování.

Více

Publikováno 3. 9. 2018 14:31

Zateplení střechy a obvodového zdiva hasičská zbrojnice Bílá

Datum konání: 25. 4. 2018

V roce 2017 byla naplánována akce na zateplení budovy hasičské zbrojnice na Bílé. Z důvodu nedostatku kapacit a špatného počasí v závěru roku byla do konce roku 2017 realizována pouze výměna oken.

Více

Publikováno 15. 5. 2018 14:24