Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Co zajímavého se kdy v obci dělo? Kde najdete důležité informace potřebné pro komunikaci s obcí? Kdy bude nejbližší obecní akce? Prostě mnoho důležitých i zajímavých informací ze života Obce Bílá.

2 Starší

Hasiči radí občanům

V této sekci budou uveřejňovány informace a rady Hasičského záchranného sboru v souvislosti s požární ochranou v běžném životě občanů.

Více

Publikováno 10. 1. 2020 9:55

Nákup ochranných prostředků PO pro nové členy zásahové jednotky obce v roce 2019

Obec ve spolupráci s velitelem jednotky se snaží stále zvyšovat akceschopnost jednotky, což spočívá také v náboru nových členů. Veliteli jednotky se podařilo získat nové členy, které bylo potřeba vybavit ochrannými prostředky. Z tohoto důvodu byla podána žádost o dotaci z dotačního fondu Krajského úřadu LK. Žádost byla posouzena kladně a obec získala dotaci ve výši 65.000,- Kč z celkových nákladů akce ve výši 137.000,- Kč. Zbývající část doplatila obec. Za účinnou finanční pomoc děkujeme.

Více

Publikováno 5. 12. 2019 14:11

Rekonstrukce a doplnění VO Bílá a Petrašovice

V letošním roce obec provedla rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení na Bílé a v Petrašovicích. Tato akce spočívala ve výměně starých sodíkových lamp za nové úspornější LED lampy vč. doplnění světelných bodů dle potřeby a výměny rozvaděčů. Součástí bylo také doplnění v místech kde doposud VO nebylo. Obec byla úspěšná v žádosti o dotaci u KÚLK z programu obnovy venkova a získala dotaci ve výši 300.000,- Kč. Celkové náklady akce byly 673.319,- Kč.Touto cestou děkujeme za finanční pomoc.

Více

Publikováno 28. 8. 2019 16:14

Seniorská obálka

Jedná se o tiskopis, ve kterém si každý senior nebo zdravotně postižený může vyplnit základní informace o svém zdravotním stavu, lécích, které užívá, nebo zaznamenat kontakty na osoby blízké a svého praktického lékaře. Více v přílohách.

Více

Publikováno 11. 7. 2019 12:44

Terénní ošetřovatelská a pečovatelská služba

Nabízí služby s cílem umožnit občanům nemocným,občanům tělesně postiženým a seniorům nadále důstojně žít v domácím prostředí.

Více

Publikováno 16. 4. 2019 8:50

Obnova památných míst Chvalčovice a Hradčany

V roce 2018 pokračovala obec opět v opravách a navracení drobných památek zpět do krajiny. V tomto roce bylo rozhodnuto o dvou památkách které jsou uvedeny v příloze. Jedná se o zhotovení repliky smírčího kříže v Hradčanech a opravu a doplnění Novákova kříže u Chvalčovic. Obě tyto památky byly realizovány za finanční pomoci dotačního fondu krajského úřadu z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny. Celkové náklady akce byly 217.506,- Kč a z toho dotace činila 141.379,- Kč.

Více

Publikováno 7. 1. 2019 11:11

Oprava mostu přes Bystrou

Po několika letech příprav přikročila v letošním roce obec k tolik potřebné opravě mostu přes Bystrou na návsi v Petrašovicích.Celková oprava spočívala v rozebrání starého mostu a opravě mostních opěr, kamenných vtokových a výtokových křídel a výstavbě nové mostní desky. V této souvislosti byl vybudován chodník od hlavní silnice do návsi.Obec byla úspěšná v žádosti o dotaci u KÚLK z programu obnovy venkova a získala dotaci ve výši 300.000,- Kč. Celkové náklady akce byly 1 799.651,- Kč. Děkujeme.

Více

Publikováno 25. 10. 2018 10:28

Pořízení nového motorového kalového čerpadla pro zásahovou jednotku obce

Jednotka obce Bílá zabezpečuje velký hasební obvod, ve kterém se nachází mnoho objektů a rodinných domů, které jsou zaplavovány a to hlavně po přívalových a náhlých deštích.Proto požádal velitel jednotky o zakoupení motorového kalového čerpadla které bylo za pomoci dotačního fondu Libereckého kraje pořízeno. Celkový náklad na pořízení je 46.000,- Kč z čehož 50% činila dotace. Za účinnou pomoc patří krajskému úřadu poděkování.

Více

Publikováno 3. 9. 2018 14:31

Informace zdravotnické záchranné služby LK

Datum konání: 23. 2. 2018

Ve spolupráci se ZZS LK budeme pravidelně přinášet novinky a informace o fungování Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

Více

Publikováno 21. 3. 2018 16:50

2 Starší