Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Co zajímavého se kdy v obci dělo? Kde najdete důležité informace potřebné pro komunikaci s obcí? Kdy bude nejbližší obecní akce? Prostě mnoho důležitých i zajímavých informací ze života Obce Bílá.

Trávnické čumprdění

V sobotu 2. března v poledne se konal již čtvrtý ročník Trávnického čumprdění, tedy masopustního reje v Trávníčku. Pro ilustraci této oblíbené akce přikládáme několik fotografií.

Více

Publikováno 12. 2. 2019 7:48

Obnova památných míst Chvalčovice a Hradčany

V roce 2018 pokračovala obec opět v opravách a navracení drobných památek zpět do krajiny. V tomto roce bylo rozhodnuto o dvou památkách které jsou uvedeny v příloze. Jedná se o zhotovení repliky smírčího kříže v Hradčanech a opravu a doplnění Novákova kříže u Chvalčovic. Obě tyto památky byly realizovány za finanční pomoci dotačního fondu krajského úřadu z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny. Celkové náklady akce byly 217.506,- Kč a z toho dotace činila 141.379,- Kč.

Více

Publikováno 7. 1. 2019 11:11

Rozvrh cvičení v kulturním domě pro sezonu 2018 - 2019

V příloze je uveden podrobný rozvrh cvičení které se koná na sále kulturního domu v Bílé.

Více

Publikováno 21. 11. 2018 11:05

Oprava mostu přes Bystrou

Po několika letech příprav přikročila v letošním roce obec k tolik potřebné opravě mostu přes Bystrou na návsi v Petrašovicích.Celková oprava spočívala v rozebrání starého mostu a opravě mostních opěr, kamenných vtokových a výtokových křídel a výstavbě nové mostní desky. V této souvislosti byl vybudován chodník od hlavní silnice do návsi.Obec byla úspěšná v žádosti o dotaci u KÚLK z programu obnovy venkova a získala dotaci ve výši 300.000,- Kč. Celkové náklady akce byly 1 799.651,- Kč. Děkujeme.

Více

Publikováno 25. 10. 2018 10:28

Replika sochy sv. Jakuba pro Letařovický kostel.

Symbolickým zakončením obnovy fasády kostela sv. Jakuba, která i s přispěním naší obce proběhla v minulých několika letech, se stalo vyhotovení repliky sochy sv. Jakuba Většího, určené do modrého výklenku nad vchodem do kostela. Původní socha odsud návštěvníky vítala již od roku 1734, kdy byla dokončena kostelní věž, ale pro svůj špatný technický stav byla přenesena do interiéru.

Více

Publikováno 26. 9. 2018 9:03

Pořízení nového motorového kalového čerpadla pro zásahovou jednotku obce

Jednotka obce Bílá zabezpečuje velký hasební obvod, ve kterém se nachází mnoho objektů a rodinných domů, které jsou zaplavovány a to hlavně po přívalových a náhlých deštích.Proto požádal velitel jednotky o zakoupení motorového kalového čerpadla které bylo za pomoci dotačního fondu Libereckého kraje pořízeno. Celkový náklad na pořízení je 46.000,- Kč z čehož 50% činila dotace. Za účinnou pomoc patří krajskému úřadu poděkování.

Více

Publikováno 3. 9. 2018 14:31

Zateplení střechy a obvodového zdiva hasičská zbrojnice Bílá

Datum konání: 25. 4. 2018

V roce 2017 byla naplánována akce na zateplení budovy hasičské zbrojnice na Bílé. Z důvodu nedostatku kapacit a špatného počasí v závěru roku byla do konce roku 2017 realizována pouze výměna oken.

Více

Publikováno 15. 5. 2018 14:24

Letařovické akce na ČT2

Datum konání: 16. 3. 2018

Pravidelné akce které se konají v Letařovicích či v Trávníčku zaznamenala ve svém pořadu Folklorika i Česká televize. Pro zájemce poskytujeme odkaz na tento pořad. http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1102732990-folklorika/217562260800010-rok-na-vsi 

Více

Publikováno 21. 3. 2018 16:51

Informace zdravotnické záchranné služby LK

Datum konání: 23. 2. 2018

Ve spolupráci se ZZS LK budeme pravidelně přinášet novinky a informace o fungování Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

Více

Publikováno 21. 3. 2018 16:50

Zpětný odběr pneumatik – jak to vlastně funguje?

Datum konání: 21. 12. 2017

Pneumatika není komunální odpad a její likvidaci platí občan již v ceně zakoupeného produktu. Proto je žádoucí, aby pneumatika byla co nejkratší cestou vrácena zpět výrobci a nekončila jako odpad na sběrném dvoře či dokonce jako černá skládka. Více v příloze

Více

Publikováno 21. 3. 2018 16:49